Garantii

thule bringit garantii

Thule eesmärgiks on pakkuda erakordseid tooteid, mille kvaliteeti on testitud ja millel on garantii materjali- ja tootmisdefektide vastu.

 

Thule BringIt! Guarantee

Thule BringIt! Guarantee hüvitab teie Thule tootega seotud defekti või kahju. Selle hulka kuulub isegi kahju, mille on põhjustanud tavaline kulumine või materjalide loomulik värvikaotus 2 (kahe) aasta jooksul alates algupärase ostja poolt ostmisest. Thule BringIt! Guarantee annab teile kindlad õigushüved. See ei mõjuta seadusjärgseid õigusi, mis teil defektse toote ostjana on.

 

Thule jätab endale õiguse teha järgmist:

  • Parandada Thule BringIt! Guarantee tingimustele vastav toode
  • Asendada toode, kui kahju või defekti ei saa parandada
  • Pakkuda võrdväärse väärtusega sarnast toodet või tagastada makstud summa, kui me ei saa toodet sama mudeliga asendada

Thule BringIt! Guarantee ei hüvita defekte, mille on põhjustanud asjaolud, mida Thule ei saa kontrollida, sealhulgas, kuid mitte ainult väärkasutus, ülekoormus või toote või selle tarviku monteerimine, paigaldamine või kasutamine viisil, mis ei vasta Thule kirjalikele juhistele ja ohutusalasele tekstile. Samuti ei hüvita see kasutaja sõidukile, elektroonikaseadmetele, veostele või mis tahes muule isikule või omandile tekitatud kahju.

 

Thule Extended Warranty

Thule Extended Warranty rakendub Thule valmistatud toodetele ja tarvikutele, mida müüakse algupärasele ostjale Thule kaubamärgiga. Garantii hüvitab materjali- või tootmisdefektid ja kehtib sõltuvalt tootest teatud arv aastaid alates algsest ostukuupäevast. Iga toote kogugarantii (Thule BringIt! Guarantee, millele lisandub Thule Extended Warranty) konkreetse pikkuse leiate altpoolt.

Sõltuvalt selles garantiis kirjeldatud piirangutest ja välistamistest parandab Thule garantiiperioodil materjali- või tootmisdefektid, remontides või asendades (Thule vabal valikul) defektsed komponendid ilma osade või töö eest tasu nõudmata.

Thule Extended Warranty saamiseks registreerige oma toode meie juures.

 

Võtke arvesse, et Thule Extended Warranty puhul kehtivad järgmised piirangud.

  • Thule ei hüvita defekte, mille on põhjustanud asjaolud, mida Thule ei saa kontrollida, sealhulgas, kuid mitte ainult väärkasutus, ülekoormus või toote või selle tarviku monteerimine, paigaldamine või kasutamine viisil, mis ei vasta Thule kirjalikele juhistele ja ohutusalasele tekstile. Samuti ei hüvita Thule kasutaja sõidukile, elektroonikaseadmetele, veostele või mis tahes muule isikule või omandile tekitatud kahju.
  • Thule Extended Warranty perioodil ei hüvita me kahju ja/või defekte, mille on põhjustanud tüüpiline kulumine (nt pidurite, rehvide ja torude, elektriliste osade kulumine, välispinnaga seotud probleemid, vigane tõmblukk, kahjustatud pandlad, ketendav pinnakate ja kangaste värvikaotus).
  • Thule ei hüvita väärtarvitamisest tingitud kahju (nt rebendid, lõiked ja augud kangas) ega kosmeetilist kahju (nt kriimustatud või plekilised kangad).
  • Lisaks ei hüvitata lennufirmade põhjustatud kahju ega muud transpordist tingitud kahju (nt rõhust tingitud kahju; rebendid, lõiked ja augud kangas; rattakatete, käepidemete ja muu koti riistvara kahju). Transpordist tulenevad kahjunõuded tuleks esitada transpordiettevõtte vastu.
  • Ostja kannab komponentide/toodete ja ostmise tõendi ostukohta tagastamise kulud.

 

NB!!! Alates 03.2021 soetatud “Kärud”-e garantii (2 aastat kangale / 10 aastat raamile) muutus 3 aastase peale.

Garantiiteate esitamine

Tagastage toode koos täidetud nõudevormi ja ostutõendiga müügikohta. Teie nõue vaadatakse läbi ja enamikul juhtudel lahendatakse edasimüüja juures. Täiendava kontrollimisvajaduse korral edastab edasimüüja toote Thulele.

1. etapp: täitke nõudevorm (Salvestab automaatself PDF-faili)
2. etapp: puhastage toode ja otsige üles ostutšekk
3. etapp: tooge toode koos eespool nimetatud dokumentidega meie juurde
4. etapp: meie edastame nõude Thule klienditeenindusele
5. etapp: Thule klienditeeninus käsitleb nõude ja teatab otsusest meile