Katuseraamide vahetamine – sobivus ja mittesobivus

Auto katuseraamid on üks universaalsemaid lisasid mida pea igale sõiduautole on võimalik paigaldada. Katuseraamidel saab vedada erimõõtmelisi, keskmiselt kuni 75-kilogrammi kaaluvat varustust selleks ettenähtud hoidikutel. Peamiselt veetakse katuseraamidel suusaboksi, jalgrattaid või veesporditarvikuid. Samuti saab katuseraamidele paigaldada ka katusetelgi ja kõike muud varustust, mida autos sees kas ei saa või soovita vedada.

Mis puudutab aga katuseraamide ülekandmist ühelt autolt teisele, näiteks vanemalt automudelilt uuele või ka vastupidi, tuleks üle kontrollida täpne sobivus, et katuseraamidele paigaldatav koorem ka turvaliselt kinnitatud saaks. Pealtnäha sobiv katuseraam võib osutuda ebasobivaks, kui ei teata täpset sobivust. Vaatame lähemalt Thule katuseraamide omavahelist sobivust ning millega tuleks arvestada katuseraamide väljavahetamisel. Lisaks, milliseid komponente on võimalik universaalselt kasutada ja milliseid mitte.

– Katuseraami jalad
– Katuseraami talad
– Katuseraami KIT
– Kokkuvõte
– Näited

Vaata ka:

Kõik Thule katuseraamid

Katuseraamide valimine

 

Mis on mis?


Katuseraamide osad

 

Auto katuse tüübid

 

Katuseraamide komplekt sisaldab:

 

Ülekandmiseks peab sobima:


Thule sõiduauto katuseraamide talade pikkused:
– 108cm
– 118cm
– 127cm
– 135cm
– 150cm

Katusetüübid:
– reeling
– integreeritud reeling
– spetsiaalsed kinnituspunktid
– T-soonega katus
– silekatus
– vihmaveerenn

Omavahel ei sobi silekatusega KIT ja spetsiaalsete kinnituspunktide või integreeritud reelingu KIT.

 

Lisateave:

*Katuseraamide jalgade tüübid on ajas uuendatud. Näiteks ei ühindu omavahel vanema põlvkonna KIT uuema põlvkonna KIT’i ja jalaga. Samuti on uuemate silekatusega autode uksevaheliste kinnituste KIT’id erinevad uuemate autode KIT’idest.

*Pea kõik Thule katuseraamide jalad ja talad, uued ning vanad mudelid on üksteisevahelises seoses. See tähendab, et tala alumise soone mõõt, milles katuseraami jalg liigub, on läbi aja jäänud ühtseks – 12mm. Erandina on katusetala sisese pingutusega vanemad raamid (750).

 

Katuseraamide ülekandmine ja sobivus

  1. KATUSE / JALGADE TÜÜBI SOBIVUS. Esmalt tuleb üle vaadata katuseraami jalgade sobivus, ehk kas autode katusetüübid on samad. Kõige lihtsam on vahetus katusereelinguga auto katuseraamidel, mille universaalseks istuvuseks on vajalik vaid talapikkuse sobivus. Kokku ei sobi näiteks kasutada katusereelinguga katuseraamide kinnitusi integreeritud reelingul. Antud juhul võivad auto katuseraamid näiliselt sobida, kuid pikaajalisel kasutusel pole see kindlasti turvaline valik.
  2. TALA PIKKUS. Teisena vaadake talade pikkuse sobivust. Tavalised talad on pisut üleulatuvad, ca 3-7cm (varieeruv, kuna auto katuse tagumine pool on reeglina kitsam kui esimene). Vahel sobib ka üks samm pikem või lühem tala.
  3. MUDELIPÕHISE KIT’i SOBIVUS. Viimasena, kui vajalik, tuleks täpsustada mudelipõhise KIT’i olemasolu. Parimal juhul saab kasutada integreeritud katusereelinguga autode katuseraame sobiva talapikkuse korral, mil vahetada tuleb vaid KIT. Sama kehtib ka silekatusega autodel.

Soovitusliku katuseraamide mõõdu ja jalgade tüübi leiate SIIT (Thule.com auto katuseraamide sobivus).


 

Katuseraamide ümberkandmiseks peavad sobima katuseraami jalgade tüüp ja talade pikkus. Auto margi ja mudeli vahetusel on vajalik välja soetada mudelipõhine KIT (v.a. reelinguga/tõstetud siinidega autodel)

 

 

 

1. KATUSERAAMI JALAD

Katuseraami tala ühildub katuseraami jalaga, mis omakorda ühildub kas otse katusereelingule või mudelipõhiste kinnitustega auto katustele või uksepiida vahele.


1.1 KATUSEREELINGU JALAD

Thule 757 / Thule 775 / Thule SmartRack / Thule 7104 / Thule Edge Flush Rail 7204


katusereelinguga auto katus

Smartrack katuseraamid katusereelinguga autol

 

 


1.2 INTEGREERITUD REELING / SPETSIAALSED KINNITUSKOHAD

JALAD – Thule 753 / Thule 751 / Thule 710600 / Thule Edge Flush Rail 7206 / Thule Fixpoint Edge 7207


spetsiaalsed kinnituspunktid

710700 jalatüüp spetsiaalsete kinnituspunktidega auto katusel. 

 

 

 


1.3 SILEKATUS

JALAD – Thule 750 / Thule 754 / Thule 7105 / Thule Fixpoint Edge 7205


silekatuse katuseraamid

7105 Edge jalad uksevahelise kinnitusega – esimene saadavolev põlvkond siledale katusele.

 

 

 


1.4 VIHMAVEERENN


vihmaveerenni jalgade kinnitus

Vihmaveerenniga autokatuse jalgade kinnitus koos Squarebar katusetalaga

 

 

 


2. KATUSERAAMI TALAD

Katuseraami talad kinnituvad katuseraami jalale


Katuseraame vahetades peaks sobima olemasoleva katuseraami talad järgneva auto ettenähtud talapikkusega. Näiteks: Thule katuseraamide talade pikkused, mis tulevad pakendis paaris ja ühepikkustena on kas 108cm / 118cm / 127cm / 135cm või 150cm pikad. Kaubikutele ning muudel tarbesõidukitele on võimalik valida 150cm kuni 220cm pikkasid kandetalasid (kahe T-soonega Probar katusetala), väljalibiseva SlideBar katusetalal ka 127cm, 144cm, 162cm mõõtudes.

Talasid on kahte erinevat tüüpi; sisemise T-soone profiiliga või kandiline tala, mille alumise soone laius on kõigil sama.

katuseraamid

Sisemise T-soone profiiliga aerodünaamilised alumiinium kandetalad

 

 

 


3. MUDELIPÕHINE KIT


Mudelipõhine KIT on loodud järgima kindla autokatuse kuju, ehk margiti ja mudeliti erinev. Kasutusel silekatusega autodel ja spetsiaalsete kinnituskohtadega või integreeritud reelinguga autodel. KIT on kasutusel ka katuse seesoleva T-soone profiiliga.

Thule kit osad

Eelneva põlvkonna 753 jalale kinnituv mudelipõhine KIT mis koosneb neljast kummitalast ja metallaasast mis kinnituvad neljale jalale. Neli jalga kinnitub kahele talale. 753 on asendatud 710500 jalgadega, mis ühilduvad vaid 6000-seeria KIT’iga.

 

 

 

KIT’ide ja jalgade sobivus:


*Reelinguga autokatusel puudub vajadus KIT’i järele.

 

 

 


Kokkuvõtteks


Uued Thule katuseraamide hinnad varieeruvad 200€ – 420€’, millest soodsaim on mittelukustatavad Smartrack raamid ja kallimad mustad Wingbar EVO Edge raamid. Keeruliseim on Edge katuseraamide ülekandmine kuna reeglina on auto katused tagant kitsenevad ning Edge valikus on kas S/M, M/L, L/XL raamid, mõnel mudelil on komplektis M-suurus raamid koos XL taladega, teisel aga M ja L, kolmandal L ja L. Edge katuseraamide jalad liiguvad 5-sentimeetrit sisse-välja kummalgi poolel.

Raamitalasid väljavahetades, eriti aerodünaamiliste talade puhul, on sõltuvalt mugavusest ja eelistustest valikus uued T-soone profiiliga kandetalad, kus kummiribasid enam välja vahetama ei pea. Kasulik neile, kes kasutavad katuseraame lahtise varustuse vedamiseks (aerosurfi laud, jalgrattad, kajakk või midagi muud) kuna kummiriba ümber hoidiku enam parajaks lõikama ei pea.

 

Ajaskaala (vanemast uuemani)

Silekatuse jalad:
750 -> 754 -> 7105

Katusereelingu jalad:
Smartrack -> 757 & 775 -> 710400

Integreeritud reeling/spetsiaalsed kinnituspunktid:
753 & 751 -> 7106 & 7106

 

 

 

Näited


Referents – https://www.thule.com/et-ee/roof-rack/


2014 A6 sedaan [silekatus] —> 2017 Subaru Forester [fikseeritud kinnituspunktid]

Vastus – Sobib vaid talade pikkus. Eraldi on vaja soetada 7000-seeria KIT (18-7167 – Subaru Forester) ning jalakinnitused (710700)


↓↓
↓↓↓

katuseraamide sobivus


↑↑
↑↑↑

2010 Subaru Forester [reelingud/tõstetud siinid] —> 2017 Subaru Forester [reelingud/tõstetud siinid)

Vastus – Sobib jalatüüp, kuid vanema Foresteri talad on ühe astme võrra lühemad kui uuemale Foresterile ette nähtud. Antud vahetus võib sobida, kuid arvestada tuleks sellega, et esimese tala peale ei mahu.

 

 

 

Lisainformatsiooni või sobivuse, uute katuseraamide ostu ja tasuta paigaldus korral külastage meie poodi aadressil Tähe 37, Tallinn või võtke ühendust telefoni või e-maili teel – Kontakt.


Vaata lisaks:

Thule katuseraamid

Katuseraamide valimine

Katuseraamid vilisevad?