Ostutingimused

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.tshop.ee (edaspidi Tshop e-pood) omaniku TSHOP OÜ (edaspidi tshop.ee) vahel Tshop e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Tshop e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 1. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

 1. Toodete eest tasumine

Kliendil on valida kolme makseviisi vahel:
3.1. Ettemaksuarve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et andmed ettemaksuarvel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa  on laekunud TSHOP OÜ arvelduskontole. Kui raha ei laeku 2 tööpäeva jooksul, siis tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse.
3.2  Klient tasub kauba eest läbi pangalingi.
3.3. Tasumine kauba kättesaamisel tshop.ee kontoris aadressil Tähe 37, Tallinn.

 1. Toodete tarnimine

4.1 Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
4.1.1. Kuller. Kaup jõuab kliendi poolt märgitud aadressile 1-2 tööpäeva jooksul..
4.1.2. Pakiautomaatide võrgustik üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 1-2 tööpäeva jooksul.
4.1.3. Võimalus ise järgi tulla TSHOP OÜ kontorisse aadressil Tähe 37, Tallinn.
4.2. TSHOP OÜ võib anda Kliendile üle tellitu asemel olemuselt analoogse ning vähemalt sama kvaliteedi, funktsionaalsuse ja hinnaga asja, mille mõned omadused (nt värv) erinevad tootelehel näidatud piltidest või kirjeldavast tekstist. Sealjuures Klienti eelnevalt teavitades.
4.3. Uue kauba soetamisel alates 40€-st tasub tshop.ee kulleriteenuse ainult Eesti piires. Kasutatud kauba soetamisel tasub ostja kulleriteenuse eest ise vastavalt kullerfirma hinnakirjale.

 1. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates tshop.ee-le elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades tshop.ee kontakttelefonil.
5.2. Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma tshop.ee-le kirjaliku taganemisavalduse. Tshop.ee soovitab Kliendile märkida avalduses ka taganemise põhjus.
5.3. Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetada tagastatav kaup Tshop.ee-le isiklikult või postiteenuse kaudu 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Tshop.ee-le jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10 EUR tasub Klient.
5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Tshop.ee-le tagastatud.
5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada  toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toode tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
5.6. Tshop.ee-l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Tshop.ee-l vastava toote varud on ammendunud.

 1. Garantii

6.1. Tshop.ee annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Tshop.ee andnud garantii, tagab Tshop.ee garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist; kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
6.2. Tshop.ee ei vastuta:
6.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.2.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
6.2.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Tshop.ee kulul.
6.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Tshop.ee-le jõudmisest.

 1. Omandireservatsioon

7.1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Tshop.ee omand.

 1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Tshop.ee ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Tshop.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Tshop.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 1. Muud tingimused

9.1. Tshop.ee e-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Tshop.ee Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.2. Kliendi ja Tshop.ee vahel seoses Tshop.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 1. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Tshop.ee ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

 1. Andmed

TSHOP OÜ
Reg. nr.: 12693327
KMKR:  EE101729921
Tähe 37, Tallinn
11619 Harju maakond

A/a number (IBAN): EE941010220233998225
Panga nimi: SEB

Telefon: +372 51 13 650
E-mail: info@tshop.ee
Kodulehekülg: www.tshop.ee